International Faculty

 • Dr. Ki Jinn Chin Canada

 • Prof. Manoj Karmakar Hong kong

 • Prof. Narendra RawalSweden

 • Dr. Paul Kessler Germany

 • Dr. Navprakash SandhuSan Diego

 • Dr. G Niraj UK

 • Dr. Sanjay SinhaUSA

 • Dr. Vishal Uppal Canada

 • Dr. Derek Dillane Canada

 • Dr. Timur J.P. Ozelsel Canada

 • Dr. Sree Kolli USA

 • Dr. Yatish Ranganath USA

 • Dr. Hari KalagaraUSA

 • Dr. Harshad GurnaneyUSA

 • Dr. Shivanand Chavan UK

 • Dr. Rakesh Sondekoppam Canada

 • Dr. Vivian Ip Canada

 • Dr Karunakaran Ramasamy Qatar

 • Dr. S Kannan UK

 • Dr. Senthil Kumaran UK

 • Dr. Rani Sundar USA

 • Dr. Navanit Nagdeve UK

 • Dr. Abhilasha Solanki USA

 • Dr. Paramvir Singh USA

 • Dr. Sandeep Kulkarni Qatar

 • Dr. Sapna Ravindranathan

 • Dr. Niyamat Aldamluji

 • Dr. Shiva Kumar UK

 • Dr. Navneet SinhaUK

 • Dr. Prit Anand Singh

 • Dr. Sanjeev Singh

 • Dr. Neeraj Kumar

 • Dr. Tripiti Sinha

 • Dr. Krishna Boddu

 • Dr. Devendra Tilak

 • Dr. Kausik Das GuptaUK

 • Dr. Ashok Das

 • Dr. Vinod Changarathan

 • Dr. Amit Jain Abu Dhabi

 • Dr. Jaya Batra Abu Dhabi

 • Dr. Harsimran UK